Cáp USB 2 đầu kèm OTGCáp USB 2 đầu kèm OTGCáp USB 2 đầu kèm OTGCáp USB 2 đầu kèm OTG
Sử dụng cho iPhone/iPad và các thiết bị Android. Có kèm chức năng OTG để sạc từ thiết bị Android sang các thiết bị khác.
Dây được thiết kế chống rối.

Thích và Chia sẻ để lưu trang
Nội dung Giới Thiệu đang được cập nhật.
Cáp USB 2 đầu kèm OTG Cáp USB 2 đầu kèm OTG
5 out of 5 based on 203 user ratings