Cáp Micro USB thường (cho Samsung/Sony/Asus/...)Cáp Micro USB thường (cho Samsung/Sony/Asus/...)Cáp Micro USB thường (cho Samsung/Sony/Asus/...)Cáp Micro USB thường (cho Samsung/Sony/Asus/...)
Giá đại lý 5.000đ
Sử dụng để sạc, truyền dữ liệu.
Có 2 màu: trắng, đen.

Thích và Chia sẻ để lưu trang
Nội dung Giới Thiệu đang được cập nhật.

Sản phẩm liên quan

Cáp Micro USB thường (cho Samsung/Sony/Asus/...) Cáp Micro USB thường (cho Samsung/Sony/Asus/...)
5 out of 5 based on 146 user ratings