Cáp iPhone loại 1Cáp iPhone loại 1Cáp iPhone loại 1Cáp iPhone loại 1Cáp iPhone loại 1Cáp iPhone loại 1Cáp iPhone loại 1
Giá đại lý 28.000đ
Chất liệu nhựa tốt, dày và chắc chắn.
Đầu Lightning 8 pin dùng cho iPhone 5/5S/6/6S/6S+, iPad 4/Air/Mini

Thích và Chia sẻ để lưu trang
Nội dung Giới Thiệu đang được cập nhật.
Cáp iPhone loại 1 Cáp iPhone loại 1
5 out of 5 based on 209 user ratings