Cáp iPhone 4 mặt cườiCáp iPhone 4 mặt cườiCáp iPhone 4 mặt cườiCáp iPhone 4 mặt cườiCáp iPhone 4 mặt cườiCáp iPhone 4 mặt cười
Giá đại lý 4.000đ
Kiểu dàng dễ thương với hình mặt cười phát sáng khi kết nối với điện thoại.
Dây được thiết kế chống rối.

Thích và Chia sẻ để lưu trang
Nội dung Giới Thiệu đang được cập nhật.
Cáp iPhone 4 mặt cười Cáp iPhone 4 mặt cười
5 out of 5 based on 202 user ratings